Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/6/2023, HĐND huyện Tháp Mười, khóa X tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu, bán lẻ hàng hóa và doang thu dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7.865 tỷ đồng, đạt trên 55% so kế hoạch năm.

Để triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười đã xây dựng nhiều kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong phát triển kinh - tế xã hội. Tập trung thực hiện xây dựng NTM nâng cao và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, duy trì, nhân rộng các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Công tác liên kết sản xuất, triển khai đăng ký mã vùng trồng được đẩy mạnh, đến nay đã có 47 vùng trồng được cấp 82 mã số. Toàn huyện có 26 sản phẩm đạt hạng OCOP từ 3 đến 4 sao, chủ yếu là các sản phẩm từ cây sen. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao: Huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là Thanh Mỹ và Mỹ Đông; 02 xã được tỉnh thẩm định đánh giá hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao là Mỹ An và Đốc Binh Kiều. Các xã còn lại đạt từ 11 đến 13 tiêu chí. Huyện đạt 03/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Lượng hàng hóa tại các Chợ, điểm mua bán và siêu thị, hệ thống Bách hóa xanh luôn đảm bảo cung ứng cho nhu cầu của người dân. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp được khôi phục mạnh mẽ, từ đầu năm đến nay đăng ký mới là 16 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 482 doanh nghiệp.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung triển khai thực hiện, tổng số vốn giao năm 2023 là 282 tỷ 520 triệu đồng, đến ngày 18/5/2023 đã giải ngân là 122 tỷ 060 triệu đồng, đạt 42,57% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 15/5/2023 là 107 tỷ 198 triệu đồng, đạt 49,13% dự toán năm, chi ngân sách huyện đạt 252 tỷ 370 triệu đồng, đạt 35,3% so với dự toán.

Trong lĩnh vực Văn hoá- xã hội triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, quy mô mạng lưới trường lớp và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn được quan tâm thực hiện, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin về thị trường lao động trong và ngoài huyện được các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện nay là 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được nâng cao chất lượng. Ngay từ đầu năm huyện đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát. Tỷ lệ tham gia BHYT hiện nay đạt 87,98% dân số thường trú.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền chủ trương của địa phương và các ngày lễ lớn, được thực hiện kịp thời. Huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch đặc thù huyện được huyện đẩy mạnh. Trong 6 tháng số lượng khách đến huyện tham quan, du lịch và cúng viếng là 387.105 lượt người, doanh thu 25,4 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao hơn cùng kỳ, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cấp xã và huyện đạt trên 99%, số lượng hồ sơ trực tuyến cấp xã đạt trên 63% và huyện đạt trên 69 %. Huyện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực.

Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác phòng chống tội phạm được tăng cường, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao và xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo tiêu chí mới. Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các ngành hàng chủ lực gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP, quảng bá, tạo dựng hình ảnh địa phương. Tập trung thực hiện tổng kết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Kỳ họp này đã thực hiện công tác nhân sự, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với bà Trần Thị Quý do đã được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Văn Vũ Minh do đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trần Thị Quý – Bí thư Huyện ủy Tháp Mười. Kết quả bầu cử, bà Trần Thị Quý đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau khi thực hiện công tác nhân sự, các đại biểu đã nghe các báo cáo hoạt động của HĐND,UBND huyện và các cơ quan tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2023; các tờ trình của Chủ tịch UBND huyện và các dự thảo Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế- xã hội, ngân sách, đầu tư công; nghe báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện. Đại biểu HĐND huyện đã chất vấn và trả lời chất vấn ngành chuyên môn về những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Kỳ họp đã thông qua  07 Nghị quyết về Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2022;   Sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022; Điều chỉnh dự toán thu- chi ngân sách Nhà nước năm 2023; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 01 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chỉnh, bổ sung thay thế Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do huyện quản lý và phân bổ;  Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 bng ngun vn ngân sách Nhà nưc do huyện qun lý và phân b và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

Qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 6 HDND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

BT: NGUYỄN THU+Hình: HOÀNG KHA