Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” Chuyên đề năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” Chuyên đề năm 2023

Ngày 27/02/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tháp Mười phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch vững mạnh” cho cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. 

Tại Hội nghị cán bộ, Đảng viên ngành huyện và các xã, thị trấn được quán triệt các nội dung học tập chuyên đề năm 2023 gồm Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, từ đó vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp, tăng cường công tác xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương tinh gọn hiệu lực hiệu quả; đội mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; thực hiện tốt công tác thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo, đẩy mạnh các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức HCM phù hợp với đơn vị, cơ quan, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân chung sức cùng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh đề ra.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha