Xuất bản thông tin

null Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2017- 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2017- 2022

Sáng ngày 21/12/2022, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2017-2022.

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của LLVT huyện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hằng năm có 100% đạt yêu cầu, có trên 76,5% khá, giỏi; xây dựng lực lượng dân quân, tuyển chọn công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao, giải ngạch, kết nạp đúng quy định, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, đứng tốp đầu của tỉnh. Bên cạnh đó, BCHQS huyện Tháp Mười cũng phát động nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình như Tổ dân quân sửa xe, Tổ cơ khí hàn tiện; Tổ phun xịt thuốc... hỗ trợ vốn vay cho lực lượng dân quân, dự bị động viên từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/ trường hợp/năm để phát triển kinh tế gia đình; tích cực tham gia phong trào “LLVT Huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, ra quân vệ sinh môi trường, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ xây dựng “Nhà Tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” và “Nhà tình dân Quân” với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng..... Qua đó góp phần ổn định đời sống cho gia đình cán bộ, chiến sĩ dân quân và gia đình chính sách trên địa bàn, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.  Ban CHQS Huyện có 03 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng Cờ trong phong trào thi đua Quyết thắng và nhiều giấy khen, bằng khen các cấp, đây là vinh dự, là động lực to lớn để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Huyện thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2022-2027, BCHQS huyện Tháp Mười đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng là Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng thực sự là động lực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2017-2022 được UBND huyện Tháp Mười khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu +  Hình: Hoàng Kha