Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022

Ngày 30/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Tại điểm cầu Tháp Mười các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện (không là Huyện ủy viên); Đảng ủy viên các Đảng bộ cơ sở ngành huyện trực thuộc Huyện ủy; cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham dự.

Tại Hội nghị cán bộ Đảng viên được quán triệt các nội dung học tập chuyên đề năm 2022 gồm hai phần đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và con người và Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người, nhằm vận dụng tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh trong kế thừa, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Đồng Tháp, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thực hiện tốt chuyên đề ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI ''xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" đã đề ra./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha