Xuất bản thông tin

null Ghi nhận: Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Ghi nhận: Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 12/8/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười khóa X tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ phương hướng những tháng cuối năm 2021. Kỳ họp được thực hiện theo hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu képvừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì mức tăng trưởng kinh tế - xã hội huyện Tháp Mười đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, đổi mới các hình thức liên kết hợp tác và đổi mới tổ chức sản xuất 06 ngành hàng chủ lực của huyện là lúa gạo, sen, vịt, cá sặc rằn, ếch, mít. Liên kết tiêu thụ trong sản xuất lúa hàng hóa và lúa giống với các doanh nghiệp với tổng diện tích liên kết tiêu thụ là 18.499ha, cao hơn cùng kỳ 2.261 ha đạt 83,86% so với kế hoạch. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng NTM, tập trung thực hiện nhiều giải pháp từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí then chốt như: Thu nhập, bảo hiểm y tế, môi trường. Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 02 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đạt xã nông thôn mới nâng cao. Hoạt động thương mại – dịch vụ tuy chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng tiếp tục duy trì, phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.697 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2020. Chất lượng hàng hóa được các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nên đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 55% dự toán. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, chất lượng dạy và học luôn đứng vị trí cao của tỉnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được tập trung thực hiện, đã tổ chức giới thiệu và cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh được trên 3.500 lao động, đạt 63% kế hoạch, đã đưa 58 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao chất lượng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 91%. Hoạt động tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.           

Trong những tháng cuối năm 2021, huyện Tháp Mười đề ra các nhiệm vụ trong tâm là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Trong đó tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản có lợi thế theo hướng VietGAP và đẩy mạnh thực hiện sản xuất liên kết tiêu thụ cho sản phẩm ếch, cá sặc rằn và trứng vịt. Tiếp tục xây dựng nâng chất các tiêu chí xã đã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển trong tình hình dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực vào đầu tư sản xuất trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư thực hiện các công trình thuộc danh mục năm 2021. Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh địa phương.Tập trung sửa chữa cơ sở vật chất ở các trường trong thời gian hè và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khai giảng năm học mới. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng; các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; kịp thời cứu trợ đột xuất do thiên tai xảy ra. Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, giới thiệu việc làm, vận động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chấn chỉnh hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, nâng cao chất lượng hài lòng của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư với chính quyền, từng bước nâng cao chỉ số DDCI của huyện. Tập trung lực lượng giám sát, nắm tình hình trên các lĩnh vực, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại kỳ họp các đại biểu đã xem Video báo cáo hoạt động của HĐND, UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2021; các tờ trình của Chủ tịch UBND huyện và các dự thảo Nghị quyết liên quan đến ngân sách, đầu tư phát triển; xây dựng nông thôn mới, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất gắn với xây dựng các ngành chủ lực theo chuỗi giá trị; nghe báo cáo giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện tập trung thảo luận và nghe UBND huyện và các ngành liên quan trả lời báo cáo giải trình, làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm trên các lĩnh vực Kinh tế; văn hóa- xã hội, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể.

Kỳ họp cũng đã thông qua 13 Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tháp Mười năm 2020; Sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý và phân bổ; Nghị quyết về kế hoạch xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch xúc tiến và kêu gi đầu tư, xây dng kết cu h tng kinh tế - xã hi ca huyn giai đon 2021 - 2026; Nghị quyết về quy hoch vùng chuyên canh sn xut gn vi xây dng các ngành hàng ch lc theo chui giá tr, truy xut ngun gc sn phm, phát trin kinh tế nông nghip giai đon 2021 2026; Kế hoạch phát trin kinh tế tp th giai đon 2021 – 2026; Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Nghị quyết về Hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đa số các đại biểu đã thống nhất với dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa X đã đề ra.

Qua 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm. Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa X đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

Bt: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha