Xuất bản thông tin

null Họp ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Họp ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện

Sáng ngày 03/6/2023, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tháp Mười năm 2023 tổ chức họp báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Bà Trần Thị Quý – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện chủ trì.

Cuộc họp đã thông qua báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; báo cáo nội dung các cuộc họp vận hành cơ chế trong diễn tập và công tác đảm bảo hậu cần phục vụ diễn tập. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh sơ đồ, bổ sung một số chức danh tham gia cuộc họp vận hành cơ chế, thống nhất phương án hậu cần phục vụ cho diễn tập.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Trần Thị Quý - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện –Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban diễn tập khu vực phòng thủ huyện bám sát vào kế hoạch, kịch bản, tình huống diễn tập, tổ chức triển khai thực hiện các cuộc họp vận hành cơ chế đảm bảo quy định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tốt phương án hậu cần phục vụ tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Hoàng Kha