Xuất bản thông tin

null Mỹ Đông phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chi tiết bài viết Tin tức

Mỹ Đông phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là địa phương phấn đấu đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu, đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của địa phương, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí làng kiểu mẫu, chỉ còn tiêu chí làng thông minh. Xã đang huy động mọi nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí này.

Để đạt tiêu chí này, xã Mỹ Đông đã chọn Ấp 5 để xây dựng làng thông minh, Ấp 5 có diện tích 360,6ha, diện tích sản xuất nông nghiệp 262ha, có 300 hộ với 1.235 nhân khẩu. Trong tiêu chí làng thông minh có 4 nhóm tiêu chí, với 27 chỉ tiêu. Để thực hiện đúng và hoàn thành các tiêu chí, xã đã căn cứ vào sự hướng dẫn của ngành cấp trên và UBND huyện để xác định nhiệm vụ nào cần sự hỗ trợ, nhiệm vụ nào địa phương phải thực hiện và nhiệm vụ nào cần có sự tham gia của người dân. Đối với tiêu chí mà địa phương phải thực hiện, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, hội đoàn thể thực hiện. Đối với những tiêu chí cần có sự tham gia của người dân, xã đã triển khai đến ấp, thông qua các buổi hội họp để tuyên truyền vận động đến từng người dân tích cực thực hiện. Nói về hình thức tuyên truyền, vận động người dân, Ông Phạm Văn Đẹp - Bí thư, Trưởng Ấp 5, xã Mỹ Đông, cho biết, ấp chỉ rõ những tiêu chí nào người dân cần thực hiện, thực hiện như thế nào và sẽ có những lợi ích gì cho hiện tại và trong tương lai. Vì vậy, người dân tích cực tham gia, ấp cũng tiếp tục vận động bằng hình thức đi đến từng hộ dân và sắp tới phải tạo nhóm zalo toàn bộ người dân trong ấp, tuyên truyền bằng cách nhắn tin trên nhóm rồi tiếp tục đi đến từng hộ dân.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân Ấp 5 nắm được những việc người dân cần phải thực hiện với chính quyền địa phương để đạt tiêu chí làng thông minh như áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào đồng ruộng, liên kết trong sản xuất và vào trong những sinh hoạt hằng ngày như quản lý sức khỏe, giáo dục...Ông Mai Văn Đởm, người dân Ấp 5 cho biết, Mỹ Đông là địa phương đầu tiên trong huyện đạt tiêu chí xã NTM, rồi NTM nâng cao nên người dân Mỹ Đông đã hưởng được nhiều giá trị từ sự phát triển kinh tế xã hội, vì vậy, khi được triển khai xây dựng làng thông minh để đạt xã NTM kiểu mẫu, người dân rất phấn khởi và đồng lòng thực hiện.

Theo đánh giá, đến nay, xã đã thực hiện đạt 2 nhóm tiêu chí, còn lại 2 nhóm tiêu chí, 4 chỉ tiêu gồm có hệ thống thông tin dữ liệu làng thông minh, có kênh kỹ thuật số phổ biến thông tin, có sản phẩm OCOP 4 sao trở lên và tổ chức lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng NTM qua hình thức trực tuyến. Đối với những công việc của địa phương, xã đã chủ động, tuy nhiên, đối với những tiêu chí cần có sự hướng dẫn của cơ quan cấp trên và ngành chuyên môn, xã đang tranh thủ sự hướng dẫn để có định hướng triển khai thực hiện, theo Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, nhóm chia sẽ thông tin dùng chung đòi hỏi phải có kênh thông tin về làng thông minh, hiện xã đã có kênh thông tin của xã và vẫn tiếp tục chờ hướng dẫn của các đơn vị để thực hiện hoàn chỉnh. Về nhóm chỉ tiêu về phát triển hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp thì đòi hỏi mình phải có một số ứng dụng để người dân chia sẽ, cập nhật các thông tin như pháp luật. Vừa qua xã Mỹ Đông cũng được chỉ đạo ca huyện cũng như Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đơn vị đề ra ý tưởng làng thông minh trong việc sự hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí còn đang khó khăn. Với sự quyết tâm của địa phương và sự hỗ trợ từ các đơn vị, mong rằng, Mỹ Đông sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha