Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 18/3/2022, Xã đoàn Mỹ Đông tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Đông, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Huyện đoàn Tháp Mười chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Xã đoàn Mỹ Đông đã làm tốt công tác tyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ môi trường, vì cuộc sống cộng đồng, đã tham gia trồng 30.000 cây xanh, phát quang trên 22km lộ nông thôn, vận động làm trên 300 hàng rào, cổng ngõ, hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình bạn; sửa chữa 16km thắp sáng đường quê; tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-9, thực hiện công tác an sinh xã hội..... với tổng giá trị các công trình trên 1,3 tỷ đồng.  

Nhiệm kỳ 2022-2027,  với khẩu hiệu “ Tuổi trẻ xã Mỹ Đông Đoàn kết-Tiên phong - Gương mẫu - Sáng tạo - Phát triển” Xã đoàn Mỹ Đông đề ra các nhiệm vụ trọng tâm với 11 chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện phong trào Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Phấn đấu hàng năm thực hiện 01 công trình thanh niên, có ít nhất 90% chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu chọn 15 người vào Ban Chấp hành Xã đoàn Mỹ Đông nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Văn Toàn tái đắc cử chức Bí thư Xã đoàn Mỹ Đông, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau đại hội, Huyện đoàn Tháp Mười đã trao đổi, rút kinh nghiệm cùng với các xã, thị trấn đoàn để công tác tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn huyện thành công.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến