Xuất bản thông tin

null Tháp Mười thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thời gian qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Tháp Mười luôn quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. Trong công tác sẵn sàng chiến đấu tập trung tổ chức triển khai, quán triệt cho các cơ quan, BCHQS xã, thị trấn thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Mệnh lệnh, Kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với Công an tăng cường tuần tra, canh gác, theo dõi nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, chủ động xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn mục tiêu trọng điểm. Bố trí lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ QSQP địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng là đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ QSQP, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang, BCHQS huyện và các xã, thị trấn tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình huấn luyện đã tích cực đổi mới phương pháp phù hợp với giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid- 19, chú trọng khâu yếu, mặt yếu, nhất là nội dung bắn súng, rèn luyện thể lực. Ðối với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Ông Lê Hoàng Linh, Chỉ huy trưởng, BCHQS xã Mỹ Quí cho biết:

“Ngay từ đầu năm, sau khi chúng tôi tiếp thu các kế hoạch về công tác quốc phòng quân sự địa phương của Huyện đã triển khai. Ban Chỉ huy Quân sự xã chúng tôi tập trung triển khai, quán triệt cho toàn lực lượng để tập trung thực hiện. Đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân, chúng tôi thực hiện đúng theo quy trình các bước, tổ chức biên chế đúng theo lệnh của cấp trên quy định. Tới thời điểm hiện tại về chỉ tiêu Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đã đạt 100% chỉ tiêu. Về công tác huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch tổ chức phân công bài giảng, biên soạn giáo án, thông qua kế hoạch bồi dưỡng, chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ thực hiện công tác huấn luyện theo kế hoạch của huyện, đợt rồi chúng tôi huấn luyện cho hai đối tượng cho quân đội Trung đội dân quân cơ động và huấn luyện tại chỗ chỗ lần thứ hai và năm thứ tư, đến thời điểm hiện tại thực hiện đạt theo yêu cầu kế hoạch của Huyện”

Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Việc đăng ký, quản lý thanh niên, đến công tác xét duyệt chính sách, chính trị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ đều được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng luật định đến từng khóm, ấp. Do vậy nhiều năm liền, Tháp Mười luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật cũng được Ban Chỉ huy Quân huyện quan tâm thực hiện và đạt kết quả khả quan. Thiếu tá, Nguyễn Văn Môn, trợ lý tác huấn BCHQS huyện Tháp Mười cho biết:

“Cơ quan Ban Chỉ  huy Quân sự huyện tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”. Về xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thường xuyên đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các xã, thị trấn nắm chắc công tác chuyên đề giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đồng thời tổ chức kiểm tra chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện tốt nề nếp chính quy chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”

Trong thời gian tới, huyện Tháp Mười tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa công tác quốc phòng, quân sự địa phương vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, tạo sức bật mới cho phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trung tá, Lâm Văn Ngưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

“Về công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, cấp ủy và người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức huấn luyện giai đoạn 2 năm 2020 cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, kỹ thuật, bắn súng và rèn luyện thể lực, chuẩn bị giáo án bài giảng thông qua đúng trình tự, nguyên tắc, chuẩn bị vật chất huấn luyện đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo, tích cực cải tiến sáng kiến đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện, đáp ứng yêu cầu. Trong huấn luyện  phải đảm bảo 100% quân số, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi”./.

BT: Nguyễn Thu