Xuất bản thông tin

null Tháp Mười có 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười có 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.

Trong 30 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có 1 sản phẩm nước mát Detox của Công ty TNHH SX TM DV Khánh Thu. Theo nhà sản xuất, detox có thành phần từ rễ tranh, mía lau, bông cúc, công dụng; thải độc rượu bia, thanh nhiệt đẹp da.

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích các cơ sở đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn phát triển theo chiều sâu./.

BT: Thúy Ly + Hình: Hoàng Kha (TTVH-TT-TT)