Xuất bản thông tin

null Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020

Ngày 24 tháng 6 năm 2020 Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam” cho hơn 60 gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã.

Quan cảnh buổi họp mặt “Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Minh Tài, Phó Trưởng Phòng Tư pháp nói lên vai trò và ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam đồng thời lồng ghép tuyên pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hình thức tuyên truyền cử ra hai đội làm việc nhóm, trả lời câu hỏi do Báo cáo viên gợi ý, sau đó Báo cáo viên nhận xét và phân tích những nội dung có liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Buổi họp mặt kết thúc trong không khí sôi nổi, Ban Tổ chức trao quà cho đội đã có đáp án đúng nhất.

Buổi họp mặt, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các Ngành, tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, loại bỏ “bạo lực gia đình” góp phần giữ vững an ninh trật tư, an toàn xã hội của địa phương./.

Minh Thuận (PTP)