Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Trên 99,70% người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Trên 99,70% người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác dân vận, Tháp Mười đã tạo được sự hài lòng của người dân, trong cuộc điều tra lấy ý kiến do MTTQ thực hiện, có 99,73% số hộ hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện.

MTTQ huyện đã tổ chức lấy ý kiến trực tiếp 30.063/34.234 hộ ở 63 khóm ấp của huyện, có 99,73% người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới. Riêng ở từng tiêu chí, tỷ lệ hài lòng của người dân từ 96 đến trên 99%. Cụ thể, các tiêu chí như quy hoạch; cơ sở y tế; cơ sở vật chất văn hóa; trường lớp; các hình thức tổ chức, liên kết; cải cách hành chính, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, tỷ lệ hài lòng trên 99%. Các tiêu chí có tỷ lệ hài lòng thấp, chỉ từ 96% là hệ thống giao thông; điện nước phục vụ sinh hoạt; môi trường.

Đến cuối năm 2019, 12/12 xã của huyện Tháp Mười đạt xã Nông thôn mới, huyện cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện Nông thôn mới. Riêng 2 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ được Tỉnh chọn phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020./.

Thúy Ly