Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – NHCSXH giải ngân vốn vay cho học sinh sinh viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – NHCSXH giải ngân vốn vay cho học sinh sinh viên

Ngày 15/12/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười phối hợp với UBND xã Mỹ Hòa giải ngân vốn vay học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường và hộ mới thoát nghèo cho người dân của xã.

Trong đợt này, có 18 hộ được giải ngân, trong đó, có 2 hộ được giải ngân từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường với mức 20 triệu đồng/hộ, 3 hộ mới thoát nghèo được giải ngân với mức từ 40 đến 50 triệu đồng và 13 hộ được vay vốn học sinh sinh viên mới mức 25 triệu đồng hộ. Thời hạn vay từ 24 đến 60 tháng, lãi suất từ 0,55 đến 0,86%/tháng. Tổng nguồn vốn giải ngân đợt này là trên 500 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, giúp các hộ cận nghèo, mới thoát nghèo có nguồn vốn chăn nuôi, mua bán để thoát nghèo và thoát nghèo bền vững./.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)