Xuất bản thông tin

null Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan trên diện rộng

Trước nguy cơ bệnh Dịch tả heo Châu Phi tái phát và có khả năng lây lan trên diện rộng, đặc biệt khi người chăn nuôi đang tập trung tái đàn, tăng đàn; đồng thời, tập trung kiểm soát và ngăn ngừa có hiệu quả bệnh tái bùng phát trên địa bàn huyện, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, Phòng NN&PTNT huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác heo bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức thực hiện công tác tiêu độc khử trùng; rà soát về nhân lực, vật tư, vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh lây lan rộng.

Đối với UBND các xã, thị trấn kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký chăn nuôi, tiêm phòng định kỳ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đấu tranh, không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo thịt, sản phẩm thịt heo nhập lậu./.

Hoàng Kha