Xuất bản thông tin

null Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

UBND huyện Tháp Mười có công văn về việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được vay vốn.

Theo đó, để tạo điều kiện cho HSSV thuộc đối tượng theo Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg tiếp tục được vay vốn để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do các nguyên nhân khách quan theo quy định, đồng thời kịp thời xác nhận danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để làm căn cứ cho vay.

Đối với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện công khai hòm thư điện tử, tuyên truyền, hướng dẫn việc tiếp nhận giấy xác nhận của Nhà trường, cơ sở đào tạo; đôn đốc Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay kịp thời, đúng đối tượng theo quy định để hoàn thiện hồ sơ

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để tránh nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp, các đơn vị cần tuyên truyền, khuyến khích người dân nhận tiền vay bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản thẻ, tài khoản thanh toán của cá nhân người vay hoặc tài khoản của Nhà trường, cơ sở đào tạo để đóng tiền học phí.

Biên tập: Hoàng Kha