Xuất bản thông tin

null Tháp Mười thực hiện nhiều giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo tinh thần Quyết Định 47 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười thực hiện nhiều giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo tinh thần Quyết Định 47 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Qua 04 năm thực hiện theo Quyết định số 47 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Huyện Tháp Mười đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 47 của UBND tỉnh, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch số 32 về thực hiện đề án“ Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Tháp Mười giai đoạn 2016-2020 đồng thời ban hành Quyết định giao chỉ tiêu xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện theo đúng quy mô tổ chức, phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương và đáp ứng theo yêu cầu của đề án đề ra. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Trợ lý dân quân tự vệ- Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết thêm:

“Thực hiện theo đề án 47 của UBND tỉnh về việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện theo phân kỳ hàng năm. Về quy mô tổ chức đúng theo quy chế, chất lượng Đảng, đoàn đúng theo Nghị quyết, kế hoạch đề ra. Để thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng, bộ phận DQTV đã xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia DQTV năm trước cho năm sau, đồng thời thực hiện song song với quy trình tuyển quân. Cụ thể tại bước 3, xét duyệt lần 1 theo hướng dẫn 737 của Tư lệnh Quân khu. Đúng ngày 28/3 tổ chức giải ngạch và kết nạp theo quy định. Khi kết nạp song tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Huấn luyện cho lực lượng này và biên chế lực lượng tại chỗ hoạt động tại khóm ấp theo chức năng, nhiệm vụ địa phương giao”

Đối với các xã, thị trấn trong huyện, tùy vào tình hình thực tế của địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức đăng ký quản lý công dân theo độ tuổi, tổ chức tuyển chọn dân quân tự vệ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ ngay từ cơ sở. Việc rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi theo luật định và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ dân quân tự vệ, kết nạp dân quân tự vệ mới và giải ngạch đối với những dân quân đã hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Lanh, Chỉ huy Trưởng - BCHQS thị trấn Mỹ An cho biết:

“BCHQS thị trấn tham mưu cho Hội động nghĩa vụ quân sự thị trấn thực hiện từng khâu, từng bước trong công tác xét tuyển lực lượng dân quân tham gia phục vụ tại địa phương, làm công tác bình nghị, sơ tuyển rồi thông qua Hội đồng để mà xây dựng lực lượng cho đạt chỉ tiêu trên giao. Đến giờ phút này đối với đơn vị thị trấn đã thực hiện tròn khâu công tác thu mới và cho giải ngạch ra đối với lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, đến giờ cũng đạt theo chỉ tiêu của huyện. Trong thời gian tới, đơn vị làm tham mưu cho Ủy ban tiếp tục chỉ đạo cho cơ quan quân sự thực hiện tốt công tác xây dựng và huấn luyện cho các lực lượng mới đạt theo chỉ tiêu, đảm bảo công tác giữ gìn anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”

Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, Ban Chỉ huy Quân sự các cấp trong huyện Tháp Mười luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ. Nội dung giáo dục chính trị tập trung vào giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời chú trọng công tác huấn luyện kết hợp với công tác dân vận trong lực lượng vũ trang. Nội dung huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, gắn với thực tế địa bàn. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chấp hành đúng Điều lệnh quân đội, tích cực tham gia các hoạt động giúp dân, xây dựng NTM tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Trí, Chỉ huy Trưởng BCHQS xã Tân Kiều cho biết thêm:

“Ủy ban xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho ấp tuyên truyền cho nhân dân nắm công tác chuẩn bị xây dựng lực lượng trong ngày 28/3 hàng năm, Hội đồng cũng xét duyệt để đảm bảo cho công tác giải ngạch, kết nạp, đảm bảo công tác huấn luyện phục vụ ở địa phương, có thể tham gia phát quang, sửa đường, bắc cầu, giúp gia đình chính sách, hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Nói chung là anh em tham gia tốt, tích cực và có trách nhiệm, vừa rồi tham gia NTM anh em cũng tích cực, xã đạt NTM luôn”

Thông qua công tác giáo dục chính trị và huấn luyện, đa số các dân quân tự vệ đã thấy được vai trò trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, trực sẳn sàng chiến đấu, tham gia các hoạt động dã ngoại giúp dân còn tích cực phối hợp với ngành công an tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, khẳng định được vị trí của mình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở. Về vấn đề này, Ông Nguyễn Văn Lanh, Chỉ huy Trưởng- BCHQS thị trấn Mỹ An cho biết:

“Ngoài công tác trực sẳn sàng chiến đấu, huy động làm nhiệm vụ thì một số nhiệm vụ đột xuất như hỗ trợ nhân dân trong giông lốc, mưa bão ở địa phương, góp phần xây dựng NTM ở huyện cũng như xã, lực lượng dân quân tham gia rất tích cực, đóng góp rất lớn trong công tác này, đặc biệt phối hợp công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh theo đề án đã đề ra, mà hàng năm, huyện Tháp Mười luôn thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng dân quân tự. Toàn huyện hiện có tổng số DQTV trên 2.000 đồng chí, đạt 1,5% dân số, trong đó có 453 dân quân tự vệ là đảng viên. Công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân cũng được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Trong năm 2019 đã tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm, tập huấn cho các đối tượng dân quân, dự bị động viên với tổng số tiền là trên 1 tỷ 300 triệu đồng.

Trong thời gian tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng lực lượng dân quân vự vệ vững mạnh trên địa bàn, tổ chức tốt việc tập huấn, triển khai Luật Dân quân tự vệ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, nhân dân đối với nhiệm vụ này, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Thu