Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 23/5/2020, sau khi tham dự Hội nghị trực tuyến Lễ ra quân do Bảo hiểm Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức. Huyện Tháp Mười tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với hình thức tuyên truyền lưu động.

Chủ đề truyền thông của Lễ ra quân năm nay là “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”. Nội dung tuyên truyền tập trung về các chế độ BHXH; vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH; lợi ích của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện…Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã thị trấn cùng đội ngũ tuyên truyền viên vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, cần quan tâm thực hiện.

Lễ ra quân nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của của Đảng và Nhà nước các cấp đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là người nông dân và người lao động tự do, góp phần thực hiện đạt tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện theo lộ trình đã đề ra.

Sau buổi lễ, đoàn diễu hành lưu động gồm ô tô, xe máy chạy trên các tuyến đường chính, khu vực chợ và phát tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, lợi ích của người dân khi tham gia BHXH./.

Hoàng Kha