Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua huyện Tháp Mười luôn quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tham gia phát triển các sản phẩm tiềm năng và đăng ký sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao.

Đến nay Tháp Mười đã có 16 sản phẩm được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 6 sản phẩm đã được tỉnh công nhận năm 2019 và năm 2020 Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đề nghị Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh công nhận thêm 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đề nghị đạt 4 sao năm 2020 gồm: Sữa sen, sữa bột sen của Cơ sở Diễm Thúy 2; Trà tim sen, Hạt sen sấy, Hạt sen tươi, Củ sen cắt lát của Công ty cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt- Chi Nhành Đồng Tháp; 4 sản phẩm đề nghị đạt 3 sao năm 2020 gồm: Khô cá lóc, khô cá trê vàng, khô cá sặc rằn của Cơ sở Hùng Hồng; Khô cá sặc rằn của Cơ sở Dân Mập.

Để phát huy hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian tới huyện tiếp tục triển khai Chương trình OCOP cấp huyện cho tất cả các ngành huyện, các xã và các cơ sở sản xuất, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng tham gia, đồng thời tập huấn cho cán bộ phụ trách OCOP cấp xã về các tiêu chí đánh giá sản phẩm, cũng như hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể tham gia đánh giá sản phẩm./.

BT: Nguyễn Thu