Xuất bản thông tin

null Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Tháp Mười đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay ở một số nơi tình trang ô nhiễm môi trường vẫn còn, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế. Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân địa phương nơi đang sinh sống.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trong đó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là đơn vị tham mưu, khẩn trương tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài trụ sở cơ quan, TTVH-HTCĐ, Nhà Văn hóa, Trạm Y tế, Trường học, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh; các tuyến đường, khu vực công cộng, nhà dân,... Đối với các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác thải gia đình đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương và xóa cầu tiêu ao cá. Ra quân phát quang, làm sạch đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, hoa trước nhà, các trục lộ giao thông, thu gom rác thải BVTV, tháo dở các bảng quảng cáo sai quy định và hư hỏng.

Đối với khu vực đô thị thị trấn Mỹ An, Ban Quản lý Trật tự và Hạ tầng đô thị huyện chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Mỹ An tập trung chỉnh trang đô thị; vệ sinh các tuyến đường, khu vực chợ; chấn chỉnh việc buôn bán trong chợ theo phân khu chức năng, không để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tích cực tuyên truyền, vận động các các đoàn viên, hội viên tự giác thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh nhà, thu gom rác để đúng nơi quy định; cử đoàn viên, hội viên tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn./.

Hoàng Kha