Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Người dân bắt đầu làm quen với Bluezone

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Người dân bắt đầu làm quen với Bluezone

Sau hơn 10 ngày triển khai và tuyên truyền, từ 6,96% ngày 11/8, tỷ lệ người dùng Bluezone tại huyện Tháp Mười đến ngày 22/8 đã tăng lên 10,5%. Con số này cho thấy, qua thời gian tuyên truyền, người dân đã bắt đầu làm quen với ứng dụng Bluezone.

Không chỉ lực lượng đoàn viên, thanh niên, tại xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, người dân nơi đây còn truyền nhau cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Ở khu vực chợ và nơi đông dân cư, Xã Đoàn tổ chức hướng dẫn, phát tờ rơi cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Chỉ trong ngày 22/8, đã hướng dẫn được gần 150 người dùng. Ngoài ra, Xã Đoàn còn phát khẩu trang và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân, đặc biệt là người bán vé số và người hay tiếp xúc với nhiều người.

Bước tiếp theo, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Tháp Mười sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, đến từng nhà dân để hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng Bluezone, đảm bảo phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Biên tập: Hoàng Kha