Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

Để thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, huyện Tháp Mười tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021.

Theo đó, BHXH huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bưu điện huyện, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Đại lý thu tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vân động tại địa bàn dân cư, khóm, ấp, tiểu thương các chợ và hộ dân, trong đó chú trọng các đối tượng là người lao động tại các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện và thân nhân của người lao động.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện, tiếp tục vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trong đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý thực hiện tốt công tác thu BHYT, đảm bảo đạt chỉ tiêu đã được giao.

Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, xã cần phát huy vai trò từng đoàn viên, hội viên trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn huyện./.

Biên tập: Hoàng Kha