Xuất bản thông tin

null Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Kiều học tập và làm theo gương Bác thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Kiều học tập và làm theo gương Bác thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tân Kiều đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), huy động các nguồn lực xây dựng cầu, đường nông thôn, giúp người dân đi lại, giao lưu hàng hóa thuận tiện, vận động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng NTM tại địa phương.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Kiều bám sát nhiệm vụ tại cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nội dung tuyên truyền Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp theo chuyên đề từng năm cho cán bộ, hội viên của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Thường xuyên hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ấp thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức, rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận gắn với thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp trên. Lồng ghép tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Ngày vì người nghèo” và chương trình đảm an sinh xã hội. Ông Đỗ Minh Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tân Kiều cho biết:

“Học tập và làm theo Bác, Ban Thường trực phối hợp với các tổ chức thành viên làm tham mưu cho cấp ủy để triển khai các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động khác của địa phương. Qua thời gian triển khai, Mặt trận cũng phối hợp vận động xây dựng cầu, đường, vận động bà con hiến đất, vật kiến trúc để làm lộ làng nông thôn. Trong thời gian qua kết hợp cùng với Đảng bộ, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của xã”

Thông qua các hoạt động tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã thấy được ý nghĩa thiết thực của các phong trào, mô hình của Mặt trận Tổ quốc phát động, từ đó tích cực ủng hộ, sẵn sàng đóng góp công sức, tiền, vật tư chung tay cùng chính quyền sớm thực hiện hoàn thành các công trình giao thông nông thôn, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều những tấm gương tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực, làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ càng thấm sâu vào đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân, nhất là tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn…  Điển hình như gia đình ông Phạm Hoài Trung, ở Ấp 1 xã Tân Kiều đã vươn lên từ nghèo khó và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội như đã tham gia ủng hộ xây dựng cầu Kênh Ranh, nối liền 2 xã Tân Kiều và xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh (Long An), cầu có chiều dài 37m, rộng 3,2m, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép với tổng kinh phí 538 triệu đồng, trong đó gia đình ông Trung đã đóng góp 100 triệu đồng để chung tay xây dựng hoàn thiện cây cầu này. Ngoài ra, hàng năm gia đình ông cũng trích một phần kinh phí để hỗ trợ tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách” “của ít lòng nhiều”, mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với người dân trên địa bàn. Ông Trung chia sẻ:

“Thời gian qua, gia đình mình cũng gặp nhiều khó khăn, sau này có ăn, làm nên, Mặt trận Tổ quốc với Ban nhân dân Ấp 1 xã Tân Kiều vận động tôi cùng với nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp cho địa phương một cây cầu bê tông trị giá 538 triệu đồng, hàng năm ủng hộ cho bà con nghèo gặp khó khăn phần quà, hai đợt. Vừa qua gia đình và mạnh thường quân cũng có ủng hộ cho bà con mình được 1.000 suất quà, trị giá trên 257 triệu đồng. Xã hội thì bây giờ mình có khả năng tới đâu đóng góp tới đó thôi, giúp được bà con cái gì thì mình cứ giúp, xã cần gì mình cũng đóng góp, cái nào đóng góp được là đóng góp”

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Kiều cùng các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí do người dân đảm nhiệm và thụ hưởng như đối với tiêu chí thu nhập, vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành, tham gia làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập cho gia đình. Đối với tiêu chí môi trường vận động người dân thực hiện phát quang cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu xanh, sạch, an ninh. Ông Đinh Văn An, Bí thư chi bộ - Trường Ấp 1 xã Tân Kiều cho biết:

“Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc của xã triển khai đến Ban công tác Mặt trận ấp và các đoàn thể và người dân. Thứ nhất là về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng, Nhà nước đã triển khai trong nhiều năm qua, hiện nay Ấp 1 đã thực hiện được đoạn đường kiểu mẫu, thứ hai là bà con mình hưởng ứng thực hiện vệ sinh môi trường, hàng rào, cổng ngõ, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để làm sao thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các chương trình đã triển khai người dân đã thấm nhuần, hiện nay bà con rất đồng tình về các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã triển khai”

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà trong 05 năm qua Ủy ban MTTQ xã Tân Kiều đã thực hiện nhiều phong trào, việc làm ý nghĩa đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng được 05 cây cầu bê tông trị giá gần 2 tỷ đồng. Xóa được 117 căn nhà tạm tổng trị giá 1,9 tỷ đồng, vận động hỗ trợ cho hộ chính sách, hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Nhận xét về việc làm cụ thể của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kiều - Đồng Minh Hoàng cho biết:

“Qua 5 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với Mặt trận Tổ quốc xã Tân Kiều, vai trò lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc rất thiết thực. Cụ thể như trong xây dựng nông thôn mới, vai trò của mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình. Điển hình như vận động nhân dân gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện các đoạn đường kiểu mẫu, công tác anh sinh xã hội, xây dựng các công trình; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã, đặc biệt là xây dựng mã vùng để cho nông dân liên kết sản xuất đạt được hiệu quả chất lượng cao theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ, góp phần cho Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu”

Để đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả tích cực hơn nữa, Ủy ban MTTQ xã Tân Kiều các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, lối sống và cách ứng xử. Xây dựng tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là trung tâm đoàn kết và thống nhất hành động của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp trong xã hội; tạo ra nhiều hơn nữa những phong trào, hành động cách mạng thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Ông Đỗ Minh Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tân Kiều cho biết thêm:

“Trong thời gian tới theo Nghị quyết của Đảng bộ thì tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân tiếp tục hiến đất, vật kiến trúc để thi công những con đường còn lại, đảm bảo tiêu chí giao thông. Thứ hai là về cảnh quan môi trường, Mặt trận sẽ phối hợp với các ngành để triển khai các tuyến đường kiểu mẫu, dọn dẹp vệ sinh, xử lý rác thải trồng hoa tạo cảnh quan cho bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, góp phần cùng với Đảng bộ chính quyền đến năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”

Với những nỗ lực trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Kiều là một trong những tập thể tiêu biểu của huyện được Huyện ủy Tháp Mười biểu dương khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

Bt: Nguyễn Thu