Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Tháp Mười vừa ban hành kế hoạch bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2021.

Theo đó, đối tượng tham gia gồm các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa huyện, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

Các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; sản phẩm khác. Các sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Hồ sơ tham gia có 02 bộ, gồm Phiếu đăng ký tham gia, Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm, Bản sao hợp lệ các tài liệu khác (có photo công chứng) còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (được đăng tải trên Thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ https://thapmuoi.dongthap.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười. Số điện thoại 02773824297 (gặp Phóng) để được hướng dẫn. Hạn chót gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tháp Mười đến hết ngày 15/6/2021, thời gian tổ chức xét bình chọn ngày 16/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Biên tập: Hoàng Kha