Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự chung tay, thực hiện quyết liệt của các cấp, ngành. Trước tình hình đó, UBND huyện Tháp Mười đã có văn bản chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh. Bên cạnh đó, không được tự ý cung cấp cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh, bàn bạc chưa ngã ngũ...; đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là đơn vị chủ trì trong việc tuyên truyền giải pháp của các cấp trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân. Đồng thời UBND các xã, thị trấn kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hoàng Kha