Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Họp mặt đội du kích của xã anh hùng Thanh Mỹ huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Họp mặt đội du kích của xã anh hùng Thanh Mỹ huyện Tháp Mười

Đội du kích của ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười tổ chức họp mặt ôn lại kỷ niệm nhân Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4.

Thanh Mỹ là xã hoàn toàn được giải phóng đầu tiên của tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) và được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự giải phóng của xã có sự đóng góp to lớn của đội du kích ấp Hưng Lợi. Những năm kháng chiến, xã Thanh Mỹ có 3 đồn giặc, với mục tiêu vây ép cho địch không còn lương thực phải bỏ chạy, đội du kích mật của ấp Hưng Lợi được thành lập ngày 29/9/1970 gồm 6 đồng chí, do đồng chí Đinh Văn Lập làm tiểu đội trưởng và đội du kích ấp được thành lập năm 1972 gồm 18 đồng chí đã tiêu diệt hoàn toàn 3 đồn giặc và tham gia đánh và giành thắng lợi trận 37 tàu Mỹ trên sông Rạch Ruộng, 3 đồng chí trong đội du kích là Cao Văn Đạt, Nguyễn Văn Tre và Nguyễn Văn Vóc được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Buổi họp mặt nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang của đội du kích của xã anh hùng, nhắc nhở thế hệ sau phải tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Thúy Ly