Xuất bản thông tin

null Đảng bộ thị trấn Mỹ An thực hiện các giải pháp đưa Nghị quyết đảng bộ vào cuộc sống

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ thị trấn Mỹ An thực hiện các giải pháp đưa Nghị quyết đảng bộ vào cuộc sống

Sau khi hoàn thành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Mỹ An đã tập trung triển khai, tuyên truyền thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung cụ thể hóa Nghị quyết bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ triển kinh tế- xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Mỹ An đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm với 7 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện, nhằm xây dựng thị trấn Mỹ An xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Trong đó Tập trung phát triển đô thị, trong đó tăng cường quản lý và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, tái cơ cấu nông nghiệp kết hợp với du lịch. Chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn. Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ thị trấn đề ra, Đảng uỷ thị trấn đã triển khai, quán triệt Nghị quyết cho các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thị trấn nắm vững, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Đồng chí Đinh Công Phủ, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND  thị trấn Mỹ An cho biết thêm:

“Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thì chỗ Đảng ủy đã chỉ đạo cho chi bộ và Đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai Nghị quyết đến tất cả Đảng viên và đồng thời phân công cho Đảng viên tuyên truyền trong Nhân dân để thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ. Chỉ đạo y ban nhân dân thị trấn cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị có liên quan xây dựng các kế hoạch và trên tất cả các lĩnh vực để thực hiện các Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào việc phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm tạo điều kiện cho người dân có thu nhập ổn định. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người là 120 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra thì để đưa các Nghị quyết vào cuộc sống thì Đảng ủy đã cho xây dựng sổ tay Nghị quyết gửi đến từng Đảng viên để đảng viên tiện trong việc vận động cũng như theo dõi quá trình thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra

Xác định Thị trấn Mỹ An là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, có vị trí rất quan trọng, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực và là trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa của huyện, vì vậy  Đảng bộ thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể trong phát phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đô thị văn minh. Đặc biệt chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trên cơ sở đó các Chi bộ Khóm đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tùy vào tình hình thực tế, thế mạnh của  Khóm mình để trung trung thực hiện. Đồng chí Phạm Quốc Vũ, Bí thư – Trưởng Khóm 4 - thị trấn Mỹ An cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau :

“Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ đã tổ chức họp triển khai cho đảng viên và có phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, vận động người thân trong gia đình và Nhân dân cùng thực hiện. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ: 1.thực hiện nếp sống văn minh đô; 2. nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp đô thị kết hợp với du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tùy vào nhiệm vụ cụ thể Hội mà phát động những phong trào, mô hình phù hợp để vận động Hội viên và Nhân dân thực hiện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế gia đình, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, thị trấn Mỹ An cho biết:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, Hội liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ chấp hành chủ trương của địa phương, thực hiện nếp sống đô thị văn minh, cụ thể là vận động thực hiện mô hình 5 không 3 sạch, vận động làm hàng rào, cổng ngõ kết hợp với trồng hoa để nâng chất các tiêu chí đô thị loại 4. Tiếp theo đó là vận động phát động phong trào khởi nghiệp nhằm tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Bên cạnh đó, thị trấn Mỹ An cũng tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển Văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ nghèo, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí đô thị loại  IV và  thực hiện một số tiêu chí đô thị loại III của Đô thị thị trấn Mỹ An. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 120 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%. Hàng năm, có 90% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”./.

BT: NGUYỄN THU- ẢNH : HOÀNG KHA