Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Xã Đoàn Láng Biển phát khẩu trang, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone phòng Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Xã Đoàn Láng Biển phát khẩu trang, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone phòng Covid-19

Chủ động phòng dịch Covid 19, đoàn viên thanh niên xã Láng Biển tham gia phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền phòng bệnh và hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bluezone.

Tại chợ và những nơi tập trung đông người, đoàn viên thanh niên xã tuyên truyền đến người dân các bước phòng dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Hướng dẫn bà con cài đặt phần mềm Khẩu trang điện tử Bluezone; Phát 250 khẩu trang y tế miễn phí. Chỉ trong 02 ngày 11 và 12/8/2020, đoàn viên thanh niên trong xã đã hỗ trợ cho trên 100 người cài đặt phần mềm Khẩu trang điện tử Bluezone.

Thông qua hoạt động góp phần nâng cao ý thức người dân, không chủ quan trước dịch bệnh; thực hiện cài đặt phần mềm Bluezone để chủ động bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính