Xuất bản thông tin

null Nhiệm kỳ 2020-2025, Tháp Mười quyết tâm đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiệm kỳ 2020-2025, Tháp Mười quyết tâm đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười đã thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu huyện Nông thôn mới đạt trước 1 năm so với Nghị quyết. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đề ra chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười đã thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu, trong đó, chỉ tiêu huyện Nông thôn mới đạt trước 01 năm so với Nghị quyết, qua đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Trao đổi với chúng tôi, Ông Lê Văn Rô, một lão nông đã qua tuổi thất thập cho biết, trước kia, mặc dù từ Thanh Mỹ đến Trung tâm huyện chưa đầy 20 km nhưng muốn đi đến Trung tâm huyện cũng phải mất vài giờ, đời sống khó khăn, khi nghe Lãnh đạo huyện phát biểu trong các cuộc họp là sẽ đô thị hóa nông thôn, Ông còn chưa thật sự tin tưởng, giờ nhìn lại, cuộc sống người dân nông thôn đã có thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên từ vật chất đến tinh thần, đèn điện sáng choang, 1 ngày có thể đi từ xã đến trung tâm huyện vài lần, điện, đường, trường, trạm đều thay đổi, nhà cửa khang trang, có đầy đủ các điền kiện vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân.

Trong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, Tháp Mười đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019, đây là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, tuy nhiên, quyết định cũng nêu rõ, Tháp Mười tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Là xã được chọn phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Mỹ Đông cũng đã đăng ký thực hiện tiêu chí môi trường, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao ý thức người dân cùng bảo vệ môi trường sống, nói về vấn đề này, Ông Nguyễn Thanh Hòa - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông, là xã đạt NTM đầu tiên trong huyện và được chọn xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu cho biết: xã chọn tiêu chí môi trường là tiêu chí chủ lực, theo quy định tiêu chí môi trường phải thu gom rác thải trên 95%, để đạt chỉ tiêu này, xã đã triển khai việc thu gom trên toàn địa bàn xã và đã chuẩn bị các điểm tập kết các loại phế thải vật tư nông nghiệp kể cả rác thải sinh hoạt, chuẩn bị các phương tiện vận chuyển như xe để tập kết đến các điểm thu gom.

Đại hội Đảng bộ khóa X đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững; phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch đặc thù của huyện; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền, trong đó, tiếp tục xây dựng đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năng động, thân thiện, trong đó, xây dựng Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao là tiêu chí tiên quyết của huyện. Ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao là “tập trung nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, bởi vì trong giai đoạn 2015 – 2020 chúng ta hoàn thiện tiêu chí NTM thì gần như các tiêu chí về hạ tầng đã cơ bản, trong nhiệm kỳ mới, chúng ta tập trung về mặt văn hóa tinh thần và thu nhập của người dân. Người dân thụ hưởng về giá trị văn hóa tinh thần thì tạo ra môi trường sống, để  xây dựng huyện Tháp Mười trở thành nơi đáng sống với cảnh quan hài hòa, thân thiện và tươi đẹp hơn, trong đó, chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân”.

Với phương châm hành động: “Dân chủ - kỷ cương – sáng tạo – phát triển, sự đồng lòng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong huyện, tin chắc rằng, Tháp Mười sẽ hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha (TTVH-TT&TT)