Xuất bản thông tin

null Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười – Phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười – Phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới

Trong những năm qua nói chung và năm 2020 nói riêng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tháp Mười luôn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Qua đó, trong năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động trên 68,7 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

1.Công tác tuyên truyền vận động    

Luôn xác định, để thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì công tác tuyên truyền vận động đóng vai trò rất quan trọng, nhưng vấn đề đặt ra là phải tuyên truyền như thế nào, bằng hình thức nào để người dân hiểu và tích cực tham gia đóng góp, vì vậy, MTTQ huyện đã đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú: tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, phát tài liệu trực tiếp đến hộ gia đình, thông qua các cuộc họp Tổ nhân dân tự quản, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các chi, tổ, hội, các đoàn thể tại địa bàn dân cư; các buổi tiếp xúc cử tri; tuyên truyền cổ động trực quan sinh động bằng pa nô, khẩu hiệu; phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Ngoài ra, MTTQ phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Thực hiện ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, toàn huyện có 62/62 khóm, ấp tổ chức, có trên 4.679 lượt người tham gia, đã biểu dương, khen thưởng cho 40 tập thể và 1.348 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu.

2. Việc đoàn kết, tập hợp lực lượng trong t chức Mặt trận

MTTQ VN huyện Tháp Mười đã phát huy được vai trò tập hợp vận động các lực lượng cùng đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đã có nhiều tổ chức, đồng bào đạo giáo đóng góp xây cầu, làm đường, nổi bậc là trong đợt ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; các tổ chức tôn giáo .... ủng hộ làm công tác thiện nguyện bằng tiền và hiện vật trên 3 tỷ đồng; phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mỹ An ra mắt cây ATM gạo, đến nay đã cấp trên 21 tấn gạo cho bà con hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; có nhiều điểm phát gạo, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân khó khăn; ra mắt nhiều tổ may khẩu trang miễn phí, phát trên 160 ngàn cái khẩu trang.

3. Vận động nhân dân đóng góp vào sự phát triển của địa phương

Nổi bậc trong thực hiện vận động nhân dân là việc vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cất nhà Đại đoàn kết, các công trình dân sinh, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn .... tổng số tiền trên 20,67 tỷ đồng; Phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thành công lễ tổng kết Tết Quân – Dân năm 2020 tại xã Hưng Thạnh, tổng kinh phí vận động trên 4 tỷ đồng. Tham gia chiến dịch mùa hè xanh của trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2020, đã khởi công và đưa vào sử dụng 12 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 14km, hỗ trợ dây điện và bóng đèn, kéo mới 14km thắp sáng đường quê; tham gia các ngày công lao động, tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường, làm xanh, sạch, đẹp môi trường; công tác tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội …

Phát huy được tính cộng đồng của 1.010 tổ nhân dân tự quản, hơn 11.500 thành viên trong các tổ tự quản tham gia phát quang 390km đường giao thông nông thôn; trồng 99.200 cây hoa kiểng các loại tạo cảnh quang môi trường; kéo mới 19,8km thắp sáng đường quê; phát 1.150 tờ rơi tuyên truyền về môi trường, tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. MTTQ cấp xã đã duy trì và phát huy những mô hình hoạt động có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới như  phát động phong trào thi đua “Tổ nhân dân tự quản có nhiều hàng rào cây xanh đẹp nhất” của Ủy ban MTTQ VN xã Mỹ Đông, mô hình gắn Camera an ninh của xã Mỹ Quí.

MTTQ đã phát huy vai trò vận động quần chúng giữ vững tiêu chí số 17 về Môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Ban đại diện Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Đồng Tháp  ra mắt và đi vào hoạt động được 2 mô hình Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, đã tạo được ý thức trong đồng bào có đạo, góp phần vận động các tính đồ tích cực hưởng ứng. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban An toàn giao thông tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020. Cùng các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả Chương trình vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Vận động trao tặng 1.300 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Trong chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ cùng các địa phương đã vận động người dân đóng góp trên 45 tỷ 500 triệu đồng, trong đó, chưa tính người dân hiến đất, kiến trúc, hoa màu và ngày công lao động. Ngoài ra, MTTQ cũng đã phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong chương trình xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, 100% hộ dân được lấy ý kiến hài lòng với kết quả xây dựng Nông thôn mới của huyện và nông thôn mới nâng cao của xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông. Năm 2019, Tháp Mười đạt huyện Nông thôn mới, năm 2020, 2 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông đã hoàn thành hồ sơ  xã nông thôn mới nâng cao.

4. Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện phối hợp vận động trên 20 tỷ đồng để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, như tặng quà cho h nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán; trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đã vận động trên 800 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 07 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Qua đó, giúp giảm hộ nghèo của huyện 2,45% xuống còn 1,89%.

5. Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” và tham gia tuyên truyền, phối hợp xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới

Với ý nghĩa là ngôi nhà chung, trao đổi kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng trị bệnh, được các ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, là nơi kết nối giữa nông dân, nhà khoa học và doanh nghiệp; liên kết nâng cao chất lượng cây ăn trái; có quy trình sản xuất chung, đáp ứng nhu cầu xây dựng vùng nguyên liệu cho các Công ty, Doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí thông qua mua chung – bán chung. Nên MTTQ các cấp đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động ra mắt 3 Hội quán, nâng tổng số Hội quán trong huyện có 8 Hội quán.

Ngoài ra, thực hiện thí điểm mô hình phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp” trên 02 lĩnh vực ở 04 xã Mỹ Đông và Thạnh Lợi thí điểm trên lĩnh vực sản xuất cây lúa; Phú Điền và xã Đốc Binh Kiều trên lĩnh vực sản xuất cây ăn quả, cây mít.

6. Phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội

Nhờ tạo được lòng tin trong nhân dân nên ngoài vận động được người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, các tổ chức thành viên đã tập hợp, kết nạp được 6.800 đoàn viên, hội viên mới, nâng tổng số trên toàn huyện lên 34.700 người trong độ tuổi tham gia sinh hoạt trong các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ phối hợp tốt với các ngành h trợ, hướng dẫn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn để hội viên phát triển kinh tế, từ đó, các hội viên tích cực tham gia các phong trào như: xóa nhà tạm, xây dựng nhà kiên cố; xây dựng đoạn đường “Sáng – Xanh – Sạch – An ninh”; hàng rào, cổng ngõ, hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu và ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn như cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tổ hùn vốn mua Bảo hiểm y tế cho hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình liên kết chuỗi giá trị sen, tổ hùn vốn mua sắm trang trí nội thất của Hội Nông dân; quỹ xây nhà “nghĩa tình đồng đội”, mô hình “tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”, mô hình vận động con em, Cựu Quân nhân đi lao động ở nước ngoài của Hội Cựu chiến binh.

7. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, doanh nghiệp. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại nhân dân đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét một số đề xuất, kiến nghị của nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn dân cư. MTTQ VN các cấp đã phối hợp tổ chức được 165 cuộc tiếp xúc cử tri, có 5.405 lượt cử tri tham dự, đã bày tỏ ý kiến kiến nghị của cử triđể người dân  đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương,.

Ban Thanh tra nhân dân thực hiện tốt công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư tồn đọng, các tổ hoà giải ở cơ sở duy trì tốt công tác hoà giải, toàn huyện có 77 Tổ hòa giải với 480 thành viên, trong năm các tổ hòa giải khóm, ấp tham gia hòa giải thành 153/168vụ, đạt tỷ lệ trên 90%; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò, giám sát 58 công trình xây dựng cơ bản, trong quá trình giám sát có những sai sót nhỏ, đơn vị thi công khắc phục ngay, giúp nâng cao chất lượng các công trình.

Trong hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức năng giám sát như Giám sát thực hiện Pháp lệnh 34 ở xã Trường Xuân; Giám sát Luật trẻ em 2016 tại xã Phú Điền; Giám sát thực hiện Luật bảo hiểm y tế Hội cựu chiến binh ở xã Trường Xuân; Giám sát việc thực hiện kết luận 96 tại xã Tân Kiều.

Với những hoạt động của mình, cuối năm có 09 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ VN huyện Tháp Mười được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả", MTTQ huyện Tháp Mười đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như:

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Phấn đấu vận động xây dựng 07 cây cầu bê tông; 150 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2021.

- Tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình: Mô hình Tổ nhân dân tự quản,  hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”; mô hình Hội quán; mô hình thi đua phấn đấu trở thành “Người nông dân chuyên nghiệp”.

- Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp; thường trực tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân.

BT: Thúy Ly