Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tiếp tục ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tiếp tục ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Từ ngày 05 đến 08/7/2022, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tháp Mười tiếp tục ra chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH).

Thống kê số ca mắc SXH tuần trước chiến dịch lần 3 (đợt 1 của Tỉnh) (Tuần 26) mắc mới là 45 ca, cộng dồn 242 ca; số ca mắc SXH tuần sau chiến dịch (Tuần 27) mắc mới 14 ca, giảm 31 ca so với tuần trước. Theo đánh giá trong đợt 1, các ngành, các cấp triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng gắn với tuyên truyền, phát tờ rơi, vận động người dân ý thức, tự giác diệt lăng quăng tại hộ gia đình. Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, còn lơ là, chủ quan trong việc thực hiện diệt lăng quăng; cá biệt một số hộ dân có thái độ thiếu hợp tác, không lắng nghe lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Trong lần 4 (đợt 2 của tỉnh) này, ngoài công tác đi từng ngõ, gõ từng nhà, các địa phương còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bằng loa phát thanh di động trực tiếp đến khóm, ấp để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Biên tập: Hoàng Kha