Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2020

Ngày 26/6/2020, huyện Tháp Mười tổ chức buổi họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2020.

Thời gian qua, Tháp Mười có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng hiệu quả. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động thi đua phát triển kinh tế, xây dựng NTM tại các địa phương. Họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu là hoạt động góp phần nêu gương và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng gia đình văn hóa và đưa phong trào đi vào chiều sâu. Qua đó, các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dịp này 30 hộ gia đình nhận giấy khen của UBND huyện danh hiệu gia đình tiêu biểu huyện Tháp Mười năm 2020. Ngay sau lễ biểu dương, các gia đình tham gia hội thi nấu ăn nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình./.

Như Ý - Hoàng Kha