Xuất bản thông tin

null Hiệu quả cuộc vận động 50 ở Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả cuộc vận động 50 ở Tháp Mười

Thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của trên, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 tỉnh Đồng Tháp về tổ chức thực hiện CVĐ. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự trên địa bàn.

Xác định cuộc vận động 50 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 của huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện CVĐ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật trong quá trình làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Từ đó làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của lực lượng vũ trang huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Trung Tá, Lê Thanh Hậu, Phó chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

“Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 thường xuyên quán triệt sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của Cuộc vận động 50 đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Từ đó làm chuyển biến nhận thức đến hành động trong lực lượng vũ trang huyện. Thông qua cuộc vận động vai trò, trách nhiệm, trình độ tổ chức chỉ huy, chuyên môn của cán bộ, nhân viên quân khí được nâng lên,chất lượng huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ đạt hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Để thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã triển khai thực hiện CVĐ 50 gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác của ngành, địa phương, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Ban Hậu cần- kỹ thuật chủ động huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật và nhân viên quân khí, đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, kéo dài tuổi thọ sử dụng, không để vũ khí trang bị kỹ thuật hư hỏng, xuống cấp. Trung Tá Đỗ Văn Thảo, Trưởng Ban Hậu cần- Kỹ thuật BCHQS huyện Tháp Mười cho biết:

“Ban Hậu cần- kỹ thuật tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt công tác kỹ thuật như Hướng dẫn tổng kiểm kê vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch. Phát huy tốt vai trò của từng Đảng viên trong việc tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động 50 trong tình hình hiện nay. Quá trình tổ chức thực hiện luôn lồng ghép với các phong trào, Cuộc vận động, nhất là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng - Xứng danh bộ đội cụ Hồ. Từ đó ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn,tiết kiệm ngày càng được nâng cao”.

Khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn là mục tiêu gắn liền với nhiệm vụ chính trị nên Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn luôn khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật đúng tính chất, nhiệm vụ, sử dụng đúng mục đích, khai thác có hiệu quả các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện chỉ huy tham mưu, phương tiện Hậu cần - kỹ thuật bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện hoạt động thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật, hội thi các cấp có hiệu quả. Trong chuyên môn luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm quy tắc, quy định về an toàn, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật, tích cực chủ động làm công tác phòng chống cháy nổ. Ông Châu Văn Phương, Chỉ huy trưởng BCHQS xã Đốc Binh Kiều cho biết thêm:

“Xác định thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập đặc biệt là có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ có vai trò quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó đã coi trọng việc phổ biến quán triệt sâu rộng những nội dung, mục tiêu của cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng và đã được cụ thể hóa vào trong các lĩnh vực công tác, nhiều hình thức sáng tạo phù hợp với tình hình của đơn vị. Tiến hành tổ chức Huấn luyện và tham gia kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân, cán bộ ban chỉ huy quân sự xã . Qua các đợt tham gia huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, hội thi, hội thao và tổ chức diễn tập có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ đơn vị đều tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối”

Với tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trong điều kiện kinh phí, vật tư kỹ thuật còn hạn chế. Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên về ý thức tiết kiệm trong sử dụng vật tư, nguyên liệu, kinh phí đúng mục đích, sử dụng có hiệu quả, khai thác hết chức năng, tác dụng đảm bảo an toàn, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện CVĐ 50 trong năm qua, thời gian tới, Ban chỉ đạo CVĐ 50 huyện Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, gắn thực hiện CVĐ 50 với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của ngành, địa phương. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập để CVĐ đi vào chiều sâu. mang lại hiệu quả thiết thực. Trung Tá, Lê Thanh Hậu, Phó chỉ huy trưởng - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười cho biết:

Năm 2021, Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 một cách toàn diện, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp tiến hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật có hiệu quả. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ham học hỏi, cầu tiến bộ, yêu thích sáng tạo làm cho cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên gắn với phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các hoạt động và an toàn giao thông”./.

BT: Nguyễn Thu