Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thứ Sáu hàng tuần

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải thứ Sáu hàng tuần

Thời gian qua, thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp đã tích cực quan tâm, một số nơi đã mang lại vẻ mỹ quan xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, việc phát động tổng vệ sinh và thu gom rác thải không được thực hiện thường xuyên, liên tục; một số cơ quan, đơn vị không thực hiện tổng vệ sinh; các hộ dân còn trông chờ sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng cán bộ, công chức. Trước tình hình đó, huyện Tháp Mười phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp đã tích cực quan tâm, một số nơi đã mang lại vẻ mỹ quan xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, việc phát động tổng vệ sinh và thu gom rác thải không được thực hiện thường xuyên, liên tục; một số cơ quan, đơn vị không thực hiện tổng vệ sinh; các hộ dân còn trông chờ sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng cán bộ, công chức. Trước tình hình đó, huyện Tháp Mười phát động tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn huyện.

Theo đó, định kỳ 17 giờ thứ Sáu hàng tuần các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân tổng vệ sinh trụ sở cơ quan, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng, Nhà Văn hóa ấp - khóm, Trạm Y tế, trường học, các tuyến đường, taluy đường, khu vực công cộng…

Ngoài ra, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, thu gom chôn lấp rác thải tại hộ gia đình ở những nơi chưa đủ điều kiện thu gom rác, không vứt rác xuống sông, kênh mương... gây ô nhiễm môi trường; cùng chính quyền địa phương tham gia bảo vệ môi trường, trồng hoa hàng rào, cổng ngõ, xây dựng cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp”./.

Hoàng Kha