Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, huyện Tháp Mười phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu thi đua: “Nhân dân và cán bộ huyện Tháp Mười thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025”, đợt thi đua gồm nhiều nội dung dành cho các tập thể, doanh nghiệp, HTX, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện Tháp Mười, gồm: thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc huy động các nguồn lực chung tay xây dựng huyện Tháp Mười, khuyến khích xây dựng và đưa vào sử dụng những công trình, phần việc cụ thể.

Đợt thi đua được thực hiện từ ngày phát động đến cuối tháng 7 năm 2020 và tổng kết vào dịp Đại hội Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Kha