Xuất bản thông tin

null Bảo mật thông tin cá nhân đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2)

Chi tiết bài viết Tin tức

Bảo mật thông tin cá nhân đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2)

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Khám bệnh, chữa bệnh thông tin cá nhân phải được bảo mật. Tuy nhiên thời gian vừa qua để hạn chế việc lây dịch bệnh COVID-19, một số đơn vị quản lý có thể vô tình cung cấp thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội của các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2) đã gây ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống các đối tượng trên.

Do đó, thông tin người bệnh không công khai họ tên, không được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Nếu cá nhân, đơn vị, tổ chức vi phạm các quy định nêu trên sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. UBND huyện Tháp Mười cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm chỉnh chấp hành việc quản lý thông tin người bệnh theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Khám bệnh, chữa bệnh/.

Biên tập: Hoàng Kha