Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – 100% người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở 2 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – 100% người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở 2 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác dân vận, Tháp Mười đã tạo được sự hài lòng của người dân, trong cuộc điều tra lấy ý kiến do MTTQ thực hiện, có 100% số hộ hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao của 2 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ.

MTTQ huyện đã phối hợp UBND xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ tổ chức lấy ý kiến trực tiếp 2.068 hộ dân ở 5 ấp của xã Mỹ Đông và 2.500hộ dân ở 4 ấp của xã Thanh Mỹ, có 100%  người dân hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới nâng cao của 2 xã. Riêng ở từng tiêu chí, tỷ lệ hài lòng của người dân ở xã Mỹ Đông  từ 92 đến trên 100%, các tiêu chí có tỷ lệ hài lòng thấp, chỉ từ 92% việc thu gom rác thải ở các cụm tuyến dân cư, xã thải ở các hộ chăn nuôi ra môi trường. Đối với xã Thanh Mỹ, từ 97 đến 100%, các chỉ tiêu chưa hài lòng là HTX hoạt động hiệu quả chưa cao, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, chưa tổ chức được các hoạt động vui chơi giải trí ở các nhà văn hóa ấp...

Qua kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân cho thấy, Tháp Mười đã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành công, đem lại đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện tại, huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề  nghị Tỉnh xét công nhận 2 xã Thanh Mỹ, Mỹ Đông đạt xã NTM nâng cao và tiếp tục xây dựng các xã còn lại đạt tiêu chí xã NTM nâng cao./.

Bt: Thúy Ly