Xuất bản thông tin

null Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 20/12/2020, Hội Cựu chiến binh xã Đốc Binh Kiều chọn Ấp 2 làm điểm tổ chức Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020).  

Tại buổi họp mặt, các Cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ dựng nước và giữ nước nhằm  khơi dậy niềm tự hào, tự tôn Dân tộc, nâng cao lòng yêu nước của cựu quân nhân trong giai đoạn mới. Điểm nổi bật của Cựu chiến binh xã Đốc Binh Kiều và Chi hội Cựu chiến binh Ấp 2 xã Đốc Binh Kiều trong năm qua là đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cho Hội Viên, đã vận động cất được 05 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi các hội viên bị ốm đau và duy trì tổ hùn vốn mua sắm vật tư nông nghiệp với mức hùn 2 triệu đồng/vụ giúp hội viên có điều kiện sản xuất phát triển kinh tế,  các cựu chiến binh đã gương mẫu tham gia các phong trào do Hội và địa phương phát động, góp phần duy trì và nâng chất xã Nông thôn mới tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh xã Đốc Binh Kiều tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực vận động gia đình và Nhân dân duy trì giữ vững và nâng chất các tiêu chí Nông thôn mới theo hướng nâng cao gắn với đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu do Hội Cựu chiến binh cấp trên giao./.

BT: Nguyễn Thu