Xuất bản thông tin

null Cần tạo điểm nhấn, sắc màu mới trong tạo cảnh quan môi trường nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Cần tạo điểm nhấn, sắc màu mới trong tạo cảnh quan môi trường nông thôn

Cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, tạo điểm nhấn, sắc màu mới, nâng cao chất lượng đánh giá, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020. Đó là ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM – TCCNNN và Phát triển KTTT huyện Tháp Mười.

Theo đó, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã cần thực hiện ít nhất một mô hình tuyến đường kiểu mẫu, dòng sông không rác, tăng tỷ lệ cây xanh dọc theo các tuyến đường, tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường xanh – sạch đẹp. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt các mô hình “5 không 3 sạch”, nói không với túi ni lông, tự chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình; áp dụng các mô hình chăn nuôi, nước thải phát sinh để khắc phục ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần triển khai các mô hình hay, có tính sáng tạo, tích cực phát hiện, nhân rộng các điển hình trong huyện./.

Hoàng Kha