Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tăng cường tuyên truyền thực hiện công tác tuyển quân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tăng cường tuyên truyền thực hiện công tác tuyển quân năm 2021

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ trước khi tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương ở các xã, thị trấn trong huyện Tháp Mười đã sâu sát chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), rà soát danh sách các thanh niên trong diện khám sơ tuyển, vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Trong quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các địa phương xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Việc tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú để nâng cao ý thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc. Qua đó giúp cho các gia đình và thanh niên trong diện tuổi hiểu rõ hơn các quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự về độ tuổi, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, quyền lợi, chính sách của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. Những yêu cầu đối với công dân khi đi sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, quy định xử lý đối với các hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS. Từ đó tích cực vận động con, em trong độ tuổi nhập ngũ hăng hái tham gia sơ, khám tuyển thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nói về công tác tuyên truyền thực hiện công tác tuyển quân tại địa phương, Ông Lê Văn Mua, Chỉ huy trưởng- Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) xã Mỹ An cho biết:

“BCHQS xã có tuyên truyền, vận động, triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự, đến thời điểm này các hộ gia đình và các em trong tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng đồng thuận, gọi khám sức khỏe thì các em này thực hiện tốt theo quy định của pháp luật. Đa phần các em đã đi làm ăn xa rất nhiều, gọi khám sức khỏe thì gia đình cũng vận động con em mình thực hiện tốt. Hàng năm khám sức khỏe thì đạt 100% hết”

Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện các bước tuyển quân theo quy trình, từ quản lý công dân trong độ tuổi, xét duyệt, sơ tuyển sức khỏe, tổ chức bình nghị, kiểm tra hồ sơ và chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện. Trong quá trình khám tuyển, Hội đồng NVQS xã, thị trấn kết hợp với Hội đồng NVQS huyện theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng luật và đúng đối tượng. Đến nay, các địa phương trong huyện Tháp Mười đã hoàn thành xong bước thứ 5, nhìn chung các thanh niên chấp hành tốt lệnh điều động khám sơ tuyển sức khỏe tại địa phương. Anh  Đặng Hoàng Nam, Chỉ huy trưởng BCHQS xã Hưng Thạnh cho biết thêm:

“Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021, BCHQS xã đã làm tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo hướng dẫn 737 của Quân khu. Đến thời điểm này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã làm xong bước thứ 5, bình nghị lần 1, chuẩn bị thực hiện bước thứ sáu là công tác khám sức khỏe. Qua quá trình thực hiện các bước, đa số gia đình và thanh niên đều đồng tình và thống nhất cao đối với công tác tuyển quân của địa phương”

Qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn và các Tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, đa số các gia đình có con em trong diện tuổi đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với tổ quốc nên đã động viên con em tình nguyện tham gia đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021 với mong muốn môi trường quân ngũ sẽ giúp con mình rèn luyện và trưởng thành hơn. Ông Trần Văn Ánh ở Ấp 2A xã Hưng Thạnh có con trong diện tuổi đã tham gia đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 nói:  

“Tới tuổi cũng sẵn sàng động viên cho con lên đường nhập ngũ, mong muốn cho con nó đi để phục vụ cho Tổ quốc cho nó hoàn thành nhiệm vụ, huấn luyện về nó đỡ chút, về phục vụ cho nhà, làm ăn cũng đỡ”

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều thanh niên dù đã có việc làm và thu nhập ổn định nhưng khi có lệnh gọi khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự đã sắp xếp công việc tham gia sơ tuyển đầy đủ và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ nếu được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Em Trần Văn Hải, xã Hưng Thạnh cho biết suy nghĩ của mình:

“Hiện tại em đang đi làm công nhân ở Long An, thu nhập ổn định, được lệnh gọi khám sức khỏe của xã thì em cũng về khám sức khỏe theo quy định, vì em thấy thanh niên phải có nhiệm vụ với Tổ quốc, được vào môi trường quân đội em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giaoTop of Form

Bottom of Form

Hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa giao chỉ tiêu tuyển quân cụ thể cho huyện nhưng để chủ động về mặt quân số, sẵn sàng đáp ứng các chỉ tiêu trên giao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tháp Mười đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2021, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ các bước tuyển quân theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Đến tháng 12/2020, các địa phương trong huyện Tháp Mười đã hoàn thành trên 50% các bước tuyển quân và đang đẩy mạnh thực hiện các bước còn lại đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình.

Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng nghĩa vụ quân sự  huyện, cơ quan quân sự cấp trên cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 ở huyện Tháp Mười sẽ đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng./.

BT: NGUYỄN THU