Xuất bản thông tin

null Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm

Chi tiết bài viết Tin tức

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận ổ dịch cúm A/H5N1 xuất hiện và chỉ báo nguy cơ tái bùng phát dịch cúm trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các biện pháp tổng hợp phòng, chống dịch cúm gia cầm và ngăn chặn các chủng vi-rút cúm nguy hiểm khác xâm nhập.

Theo đó, Phòng NN&PTNT huyện chủ động phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đăng ký chăn nuôi, tiêm phòng định kỳ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2020; bố trí lực lượng thống kê, giám sát chặt chẽ tổng đàn gia cầm trên địa bàn huyện.

Đối với UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt việc rà soát, bố trí các điểm mua bán, giết mổ gia cầm sống, sản phẩm gia cầm đúng theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện còn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân và Hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho đàn gia cầm và sức khỏe cộng đồng; người tiêu dùng chỉ mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ để sử dụng làm thực phẩm; không ăn tiết canh gia cầm và chỉ sử dụng sản phẩm gia cầm đã qua chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Hoàng Kha