Xuất bản thông tin

null Bản tin Covid-19 huyện Tháp Mười đến 12 giờ ngày 17/11/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bản tin Covid-19 huyện Tháp Mười đến 12 giờ ngày 17/11/2021

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền – Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, tính đến 12 giờ ngày 17/11/2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười ghi nhận thêm 49 ca mắc Covid-19 mới, tăng 12 ca so với ngày hôm qua

Cụ thể:

+ 29 ca trong Khu phong tỏa.

+ 19 ca cộng đồng, gồm: thị trấn Mỹ An 06 ca, Tân Kiều 06 ca, Mỹ Đông 04 ca, Phú Điền 02 ca, Đốc Binh Kiều 01 ca).

+ 01 ca trong cơ sở điều trị.

Tính từ ngày 28/10/2021 đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 432 ca dương tính Covid-19, trong đó có 102 ca cộng đồng.

Trong ngày 17/11/2021, ghi nhận có 20 trường hợp test nhanh dương tính (nghi nhiễm Covid-19), tăng 01 ca so với ngày hôm qua, gồm:

- 05 trường hợp ở Công ty TNHH Tỷ Thạc.

- 03 trường hợp ở xã Thanh Mỹ.

- 03 trường hợp ở Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười.

- 02 trường hợp ở xã Phú Điền.

- 02 trường hợp ở xã Tân Kiều.

- Thị trấn Mỹ An, Trường Xuân, Mỹ Hòa, Đốc Binh Kiều, Láng Biển mỗi địa phương 01 trường hợp.

Đánh giá nguy cơ

Đánh giá “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ:

- Tuyến huyện: Cấp độ 3.

- Tuyến xã:

+ Cấp độ 1: 01 (Thạnh Lợi).

+ Cấp độ 2: 04 (Đốc Binh Kiều, Trường Xuân, Mỹ Đông, Phú Điền).

+ Cấp độ 3: 05 (Mỹ Hòa, Hưng Thạnh, Mỹ Quí, Láng Biển, Mỹ An).

+ Cấp độ 4: 03 (thị trấn Mỹ An, Tân Kiều, Thanh Mỹ).

- Khóm, ấp:

+ Cấp độ 1: 07 (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Đốc Binh Kiều; Ấp 1, Ấp 2, Ấp 4, Ấp 5, Thạnh Lợi). 

+ Cấp độ 2: 31 khóm, ấp.

+ Cấp độ 3: 13 (Khóm 3, TTMA; ấp Mỹ Thị B, ấp Mỹ Phú C, Mỹ An; Ấp 2, Đốc Binh Kiều; Ấp 2, Ấp 4, Tân Kiều; Ấp 3, Hưng Thạnh; Ấp 5, Mỹ Đông; Mỹ Phước 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quí; Ấp 1, Láng Biển; ấp Lợi Hòa, Thanh Mỹ).

+ Cấp độ 4: 11 (Khóm 1, Khóm 2, TTMA; Ấp 3, Tân Kiều; Ấp 4, Ấp 5, Mỹ Hòa; Ấp 6B, Trường Xuân; Ấp 2A, Hưng Thạnh; ấp Mỹ Tây 1, Mỹ Quí; Ấp 4, Láng Biển; ấp Hưng Lợi, ấp Mỹ Thạnh, Thanh Mỹ).

Trước nguy cơ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo nguyên tắc 5K. Người từ các tỉnh, thành khác trở về phải đến cơ sở y tế khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà. Tổ Nhân dân tự quản và người dân cần phát huy vai trò giám sát, báo ngay cho chính quyền địa phương đối với các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

An Nam