Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020”

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020”. Ngày 12 tháng 7 năm 2020 Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười phối hợp tuyên truyền pháp luật tại buổi sinh hoạt định kỳ của Phân Hội Cựu chiến binh và Chi Hội Phụ nữ Ấp 3, xã Tân Kiều có hơn 29 Hội viên tham dự.

Ông Phạm Minh Tài trao quà tại buổi truyên truyền

Với chủ đề “hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. Tại buổi tuyên truyền ông Phạm Minh Tài, Phó Trưởng phòng Tư pháp thông tin để các Hội viên nhận biết những dấu hiệu của người nghiện ma túy; tác hại của ma túy đối với bản thân gia đình và xã hội. Giới thiệu những chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy; trách nhiệm của cá nhân và gia đình trong công tác phòng, chống ma túy để có biện pháp phòng ngừa./.

                                                                                                            Minh Thuận (PTP)