Xuất bản thông tin

null Xã Đốc Binh Kiều thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Đốc Binh Kiều thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, trong thời gian qua, xã Đốc Binh Kiều đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, sự tự giác của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, giảm lỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn xã.

Để thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm Đảng uỷ xã Đốc Binh Kiều đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”cũng như các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, từ đó tự giác thực hiện như chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện các tiêu chí xã NTM mới theo hướng nâng cao, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nông thôn mới.  

Qua công tác tuyên truyền, vận động đa số người dân trong xã đã nhận thức được lợi ích thiết thực từ việc xây dựng Nông thôn mới là làm đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn được đổi mới, xây dựng gia đình văn hóa là xây dựng gia đình hài hòa, ấm no, hạnh phúc, các thành viên trong gia đình yêu thương, chia sẽ, cùng nhau phấn đấu xây dựng gia đình phát triển về mọi mặt. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, quan tâm chăm lo việc học hành và giáo dục con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chung sức xây dựng Nông thôn mới.  Ông Phạm Thành Phương, Ấp 4 xã Đốc Binh Kiều cho biết:

“Phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nền văn hóa mới, gia đình dạy bảo con cái, gia đình mới có hạnh phúc. Nếu mình làm được tốt cái này, vận động cho dòng họ tộc, hàng xóm sống hòa thuận,làm ăn ngày càng tiến bộ, phát triển Kinh tế ngày càng đi lên. An ninh trật tự, chính trị - xã hội dân chấp hành rất tốt. Cuộc sống người dân ngày càng tiến bộ đi lên”

Xây dựng NTM gắn với đời sống văn hóa không chỉ giúp cho đời sống của người dân trong xã được nâng lên, gia đình tiến bộ, hạnh phúc mà còn làm thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tất cả vì lợi ích chung của cộng đồng nên nhiều gia đình đã tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân và gia đình, trong sản xuất tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mang lại lợi nhuận cao cho gia đình, có ý thức bảo vệ môi trường, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Ông Trần Văn Tài là một người dân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” xã Đốc Binh Kiều chia sẽ:

“Qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thấy đời sống người dân được nâng cao lên. Nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa phát triển kinh tế. Trong sản xuất về đoàn kết hỗ trợ nhau Khoa học kỹ thuật, sạ thưa, bón phân cân đối. Bảo vệ thiên địch, bảo vệ môi trường, làm hàng rào, cổng ngõ xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất nâng lên”

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng MTM, đô thị văn minh mà đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã đã được nâng lên, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa của xã đạt cao. Năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt trên 90%. Để thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo xã Đốc Binh Kiều tiếp tục kêu gọi Nhân dân trên địa bàn chung tay góp sức cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí xã NTM nâng cao, xây dựng xã Đốc Binh Kiều ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đốc Binh Kiều cho biết:

“Mục đích của xây dựng thông nông thôn mới là lợi ích của người dân. Người dân là người trực tiếp thực hiện và người trực tiếp hưởng thụ. Với tinh thần đó tôi mong rằng năm 2021 sắp tới chúng ta cùng nhau tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Thứ nhất trong sản xuất nông nghiệp tăng cường hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất nhỏ lẻ thành vùng sản xuất lớn, Chuyển đổi cây trồng có giá trị thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Sản xuất theo hướng sạch, tăng thu nhập cho bà con. Thứ hai là tham gia xây dựng hạ tầng như hiến đất, tiền của, ngày công, vận động mạnh thường quân, huy động xã hội hóa để xây dựng cầu, lộ giao thông. Xây dựng ngõ xóm sạch, hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường, phát quang bụi rậm, tạo vẻ mỹ quan nông thôn sáng –xanh, sạch đẹp. Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi ra kênh rạch. Tích cực tham gia sinh hoạt ở các tổ nhân dân tự quản, tình làng Nghĩa xóm của chúng ta sẽ gắn bó hơn”

Kết quả đạt được trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Đô thị văn minh ” trong năm qua là động lực to lớn để xã Đốc Binh Kiều tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, phấn đấu thực hiện đạt xã Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra./.

BT: Nguyễn Thu