Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”, Ban Chỉ đạo Khối Văn hóa - Xã hội huyện Tháp Mười triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Tháng hành động năm 2020 được thực hiện từ ngày 15/4/2020 đến 15/5/2020. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động năm 2020 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

Để thực hiện có hiệu quả, các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm./.

Hoàng Kha