Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng

Nhằm thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêm chủng, rút ngắn thời gian thao tác, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, quản lý đối tượng; hạn chế việc thiếu thông tin, thông tin không chính xác của đối tượng tiêm chủng; cung cấp các tiện ích cho người được tiêm. Để tiến tới mục tiêu thực hiện hộ chiếu vắc xin trong thời gian tới, UBND huyện Tháp Mười yêu cầu các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện triển khai sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phổ biến thông tin, tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, cho người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức đang đóng trên địa bàn tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh và cập nhật thông tin lên ứng dụng hoặc đăng ký tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn.

Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm Y tế tổ chức tiếp nhận thông tin của các cá nhân, tổ chức liên hệ, báo cáo qua ứng dụng. Thực hiện việc tiêm, nhập liệu trực tiếp mũi tiêm lên hệ thống cho các đối tượng tiêm chủng trong buổi tiêm, theo dõi và quản lý các đối tượng tiêm chủng để báo cáo đúng quy định.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thông báo đến các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn huyện về việc tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh và cập nhật thông tin lên ứng dụng hoặc đăng ký tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn cho công nhân, người lao động trước khi tiến hành tiêm chủng.

Biên tập: Hoàng Kha