Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Quy hoạch phát triển vùng trồng bưởi theo hướng VietGAP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Quy hoạch phát triển vùng trồng bưởi theo hướng VietGAP

Để chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, huyện Tháp Mười quy hoạch vùng trồng bưởi theo hướng VietGAP.

UBND huyện Tháp Mười chỉ đạo ngành chuyên môn phân tích các đặc điểm tự nhiên như mẫu đất, mẫu nước, khí hậu,… trình độ canh tác của người nông dân, các biện pháp kỹ thuật, công nghệ,… của từng vùng đất phù hợp phát triển cây bưởi. Hướng dẫn nông dân trồng theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh; áp dụng quy trình canh tác sạch đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, có truy xuất nguồn gốc mã vùng, mã vạch, để đáp ứng điều kiện liên kết các Công ty xuất khẩu trái cây sang thị trường khó tính, liên kết tiêu thụ ổn định, góp phần nâng cao mức sống, thu nhập của người dân.

UBND huyện cũng chỉ đạo, chọn các vườn trồng cây bưởi hiện có để triển khai thực hiện thí điểm./.

Bt: Thúy Ly + Hình: Hoàng Kha (TTVH-TT-TT)