Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

           

UBND huyện Tháp Mười thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2021.

Nhu cầu tuyển dụng tổng số 16 chỉ tiêu, cụ thể: 02 Văn phòng – Thống kê, 03 Tài chính – Kế toán, 06 Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; 02 Văn hóa – Xã hội, 03 Tư pháp – Hộ tịch. Phương thức tuyển dụng theo hình thức thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 06/5/2021 đến ngày 04/6/2021. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tháp Mười, Đường 30/4, Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười, mục Thông tin việc làm tại địa chỉ: https://thapmuoi.dongthap.gov.vn/vieclam.  Mọi chi tiết về thông tin tuyển dụng vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tháp Mười, số điện thoại 02773.940.668 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.

Biên tập: Hoàng Kha