Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phát động phong trào thi đua chào mừng Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phát động phong trào thi đua chào mừng Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới

Để lập thành tích chào mừng Lễ đón nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới và 40 năm Ngày thành lập huyện,  Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua trong toàn dân, các ngành, các cấp trong huyện.

Theo đó, phong trào thi đua được phát động dành cho các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, HTX, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân, hộ gia đình và Nhân dân trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Phong trào bao gồm 4 nội dung chính: Thi  đua  thực  hiện  xây  dựng  các  tuyến  đường  đạt  chuẩn  an  toàn  giao thông; Thi đua xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; trồng hoa, cây kiểng, cây xanh ven đường, cổng, ngõ, thu gom rác thải vào nơi quy định, tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở đô thị, cụm dân cư và các vùng nông thôn; Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, hiện đại” đạt công sở văn hóa; Thi đua thực hiện các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực, vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Phong trào thi đua được triển khai phát động và tổng kết vào ngày 15/12/2020./.

Hoàng Kha