Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Bố trí giảm 50% cán bộ viên chức làm việc trực tiếp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Bố trí giảm 50% cán bộ viên chức làm việc trực tiếp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh do Covid 19, từ ngày 01/4/2020, UBND huyện Tháp Mười đã chỉ đạo các ban ngành, xã thị trấn giảm ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, tùy vào nhiệm vụ tính chất của từng ngành mà bố trí giảm số lượng cán bộ làm việc trực tiếp nhưng phải đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bộ phận một cửa huyện cũng đã tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ ở các lĩnh vực, riêng lĩnh vực thế chấp và xóa thế chấp quyền sử dụng đất vẫn nhận hồ sơ. Qua thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nên trong ngày 1/4 số lượng người dân đến bộ phận 1 cửa của huyện đã giảm gần 2/3 so với ngày thường.

UBND huyện đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ, ngày 01/4, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa.

Hiện tại, gần 70% quán ăn, quán giải khát, cơ sở mua bán các sản phẩm không cần thiết đã tạm thời đóng cửa./.

Thúy Ly - Hoàng Kha