Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua Lưu diễn Văn nghệ cổ động

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua Lưu diễn Văn nghệ cổ động

“Tất cả vì môi trường xanh – sạch – đẹp, hãy giữ gìn vệ sinh không vứt rác nơi công động” là thông điệp từ Chương trình Văn nghệ cổ động tuyên truyền chủ đề Bảo vệ môi trường của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Tháp Mười tại các trường THCS và trên địa bàn các xã, thị trấn.

Thông qua các bài hát, tiểu phẩm, Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các em học sinh và người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, thu gom xử lý rác thải gia đình đúng quy định, không vứt rác xuống sông, kênh mương, lòng đường, vỉa hè trồng hoa và cây xanh tạo vẻ mỹ quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp.

Việc tuyên truyền góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới của các xã, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Biên tập: Hoàng Kha